įšalti

įšalti
įšálti, įšą̃la (į̃šala Š, Ms, įšal̃na, -sta), įšãlo intr. K, I, Š, Rtr, NdŽ, , 1; R113,163, 215, N, M, L 1. šąlant įstrigti: Nuplaukė laivas, ledynuose įšalo ir gavo žiemoti K.Bor. Su pirmu gruodu vėl eidavome ieškoti valkose įšalusių lydekų sp. Neinšãlę bit akmenys LKKXIV216(Zt). Vilkas nuejo, sėdėjo, sėdėjo int ekertės, ir intšãlo uodega LKT299(Sv). | prk.: Įšalo vokiečiai prie Leningrado T.Tilv. ^ Ilgai eketė[je] belaikant, uodega įšą̃la Jrk40. Kaukia kai vilkas, uodegą įšalęs LTR(Vdk). 2. Š, I nuo šalčio sukietėti: Įšãlusi žemė giliai šįmet J. Žemė įšalo be sniego P.Cvir. Štilniai žemė nebuvo inšãlę, ir iššuto [rugiai] Btrm. Sakė, per matrą (metrą) žemė inšãlus Pv. Tykai žengiau per įšalusius laukus prš. Žemė andžiūvus, kaip ir žiemą inšãlus Žl. ^ Netikusiai kiaulei per Jonines šūdas įšãlęs Dkš. Balandžio delčio[je] jaučio treigio ragas šalte įšą̃la (tuo metu esti šalčių) J.pavirsti į ledą, suledyti; apsitraukti ledu: Vanduo kibire įšãlo Š. Teip paspaudė šalčiai, kad gryčio[je] vanduo naktį įšãlo viedre Mžš. Pamanyk, kas par šaltis, kad kambarė[je] vanduo įšãlo Brs. Čia vanduo su ledu įšal̃na LKT103(Klm). 3. sušalti, sužvarbti: Įšaláu – drebu visa Vn. Mat kad jūs parėjot įšãlę, už tat jum teip ir šalta Rm. Įvargsti, įšąlì labiau Vlkv. Įšalę vaikai gauna užžandes M.Valanč. Kap inšãlo kojos! Lz. | refl.: Kad įsìšala kojos ir šala visą dieną Šts. 4. pasidaryti šaltam, ataušti, atvėsti: Kaip inšãlo, kietūs blynai Lt. Inšãlus mėsa negardi Srj. Pienas įšãlęs KI469. 5. auštant, vėstant sustingti: Aviniena greit įšą̃la Rm. 6. smarkiai atšalti, išvėsti (apie patalpą): Įšãlusi trobalė, a nereiks pečalio kurti End. Kambariai seniai bekūrenti ir taip įšalę, jog čia šalčiau negu lauke . 7. refl. impers. ilgai ir smarkiai šalti: Labai jau šiemet įsišãlo; ilgai nebesulaukiam atodrėgio Š. Nepaslinkau, tiek buvo įsišãlusi Trk. 8. prk. palikti be eigos, vyksmo: Veik už visą pusmetį pinigai įšalo ir jų gauti nėsą galimybės prš. Studentų atstovybės klausimas vis dar įšalęs (neišspręstas) .
◊ į jáučio rãgą įšálti būti dideliam šalčiui: Da kovo mėnesy[je] į jáučio rãgą įšal̃na Erž.
úodegą įšálti užsibūti: O mūsų Matavušas, gal girdėjai, taip pat dvare uodegą įšalęs J.Avyž.
\ šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; peršalti; prašalti; prišalti; sušalti; užšalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įsalti — įsálti vksm. Į arbãtą įbėriau cukraũs, kad įsáltų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įšalti — įšálti vksm. Lai̇̃vas įšãlo ledýnuose, tarp ledų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsalti — 1 įsalti intr. Š; RtŽ pasidaryti saldžiam, saldesniam. salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsalti — 3 įsalti Plv, Bgt, Šn, Vl, J.Jabl(Btg) žr. 2 įsalsti: Marškiniai įsãlę, užjuodę Rs. Marškiniai nuo prakaito taip įsą̃la, kad sunku ištrinti Žvr. salti; įsalti; užsalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšalimas — 1 įšalìmas sm. (2) NdŽ, KŽ, DŽ1 1. GTŽ → įšalti 2: Įšalimo gilumas PolŽ70. Žemė gelžė[ja] par didį įšalìmą, t. y. gelžį pavirsta, įkietė[ja], įgelžė[ja] JI425. Įšalimas, o ir kiečiausiasis, želminis ir nenumarina Kel1881,58. | refl. NdŽ, KŽ. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsalti — 1 atsalti intr. Mlt atlyžti: Kai gavo į antausį, ir atsãlo Krkl. salti; apsalti; atsalti; įsalti; nusalti; pasalti; prisalti; susalti; užsalti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšalti — atšalti, atšą̃la (àtšala, atšal̃na, sta Š), atšãlo (àtšalė) K, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, M, L, Rtr 1. intr. Pc, Krs, Btrm pasidaryti šaltesniam, atvėsti (apie orą): Atšãlo orai Š. Atšą̃la oras kokią dieną, kitą Rm. Po graudimui oras atšą̃la Tvr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”